Redskaber

Socialstyrelsen har sammensat et katalog med korte beskrivelser af redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab ud fra deres anvendelsesformål og egenskaber.

I kataloget findes beskrivelser af redskabernes formål og specifikke anvendelsesmuligheder, specifikke målgrupper, måleparametre, styrker og evt. udfordringer.  

Beskrivelserne er tænkt som en hjælp til tilbud, der arbejder med resultatdokumentation med udgangspunkt i resultathåndbogens model for kvalitetsudvikling. Redskaberne er enten kategoriseret som et dialogbaseret eller valideret redskab.

Kataloget beskriver dokumentationsredskaber til fire målgrupper: udsatte børn & unge, børn & unge med handicap, udsatte voksne samt voksne med handicap. Derudover findes en artikel om katalogets baggrund og opbygning samt en præsentation af Håndbog i lovende praksis – Vidensbaseret udvikling af sociale indsatser. 

Hent Håndbog i lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside

Redskaber til:

Udsatte børn & unge

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen udsatte børn og unge. Her på siden findes beskrivelser af både validerede måleredskaber og dialogbaserede.

Børn & unge med handicap

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen børn & unge med handicap. Her på siden findes beskrivelser af både validerede måleredskaber og dialogbaserede.

Udsatte voksne

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen udsatte voksne. Her på siden findes beskrivelser af både validerede måleredskaber og dialogbaserede.

Voksne med handicap

Der findes flere dokumentationsredskaber til brug for målgruppen voksne med handicap. Her på siden findes beskrivelser af både validerede måleredskaber og dialogbaserede.

Om kataloget med dokumentationsredskaber

Socialstyrelsens katalog med dokumentationsredskaber rummer korte beskrivelser af forskellige redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten med kataloget er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab ud fra anvendelsesformål og egenskaber.

Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er en vejledning til at udvikle og vidensbasere praksis på det specialiserede socialområde.