Forside » Redskaber » Resultatdokumentation » Det kommunale perspektiv på resultatdokumentation

Det kommunale perspektiv på resultatdokumentation

Håndbogens kapitel 8 er udarbejdet af KORA. Kapitlet beskriver, hvad man i den kommunale forvaltning skal være særligt opmærksom på, når man sætter rammen om dokumentationsarbejdet og opstiller mål på det sociale område.

Hvis det fulde udbytte af arbejdet med resultatdokumentation og evaluering skal opnås, er det vigtigt, at den kommunale forvaltning sætter rammer for området, som understøtter anvendelse af data til læring og udvikling af socialpolitik og indsatser. Forvaltningen har en central rolle i at sikre, at der hos myndigheden opstilles strategiske mål, som kan operationaliseres og konkretiseres i tilbudde­ne, og som kan være udgangspunkt for dialogen mellem myndighed og udfører om opfølgning på mål og resultater.

Dette kapitel giver jer:

  • Pejlemærker for, hvad man som forvaltning skal gøre, hvis man vil understøtte arbejdet med resultatdoku­mentation i de sociale tilbud.
  • Et overblik over opmærksomhedspunkter, der er vigtige for både tilbud og forvaltning, hvis dokumentationen skal have sammenhæng med kommunens visioner og målsætninger.

Beskrivelsen af det kommunale perspektiv præsenteres i håndbogens kapitel 8, der findes på Socialstyrelsens hjemmeside