Forside » Redskaber » Resultatdokumentation » Analyse og rapportering

Analyse og rapportering - Hvordan formidler vi dokumentationen?

Håndbogens kapitel 5 beskriver femte fase i arbejdet med resultatdokumentation.

Femte fase vedrører analyse og formidling af jeres dokumentation. For at få fuldt udbytte af jeres dokumentation skal I gøre jer klart, hvilke data I vil bruge, hvordan I vil bruge dem, og hvornår I vil bruge dem. Det kan være opstartsmålinger til analyser af målgruppen, målinger af progression og resultater eller opgørelse af målopfyldelse på forskellige parametre

Kapitel 5 analyse og rapportering

Den fulde beskrivelse af faserne findes i håndbogen, som kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside 

Kapitel 5 har til formål at give jer et overblik over overvejelser, som I skal gøre jer, når I bearbejder, analyserer og rapporterer jeres resultatdokumentation.

Huskeliste til beskrivelse af analyse og rapportering

Kapitlet giver jer et indblik i, hvad I skal være opmærksomme på når I videreformidler jeres dokumentation. Vær bl.a. opmærksom på om, 

  • I har et billede af, hvad det er for spørgsmål, jeres afrapportering skal give svar på?
  • I har et klart billede af, hvem målgruppen for rapporteringen er?
  • I har afklaret, hvornår afrapporteringen skal finde sted?
  • I har afklaret, hvilke niveauer der skal afrapporteres på (fx medarbejder-, team- og/eller tilbudsniveau)?
  • I har defineret, hvad de enkelte afrapporteringer skal indeholde?

I anvender en afrapporteringsform, som afspejler den type dokumentation, I skal rapportere, og tager formen højde for den målgruppe, som skal bruge den?