Forside » Dokumentation » Resultatdokumentation

Resultatdokumentation

Resultatdokumentation og evaluering – Håndbog for sociale tilbud er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen. Håndbogen er skrevet til fagpersoner, der i det daglige har ansvaret for at sikre og udvikle kvaliteten af de sociale tilbud, og har til formål at give vejledning i, hvordan man bedst muligt dokumenterer indsatser og resultater
Banner for kapitel 1

Afklaring

Dette kapitel giver råd og redskaber til at få skabt det bedst mulige grundlag for arbejdet med planlægning, dataindsamling og anvendelse af dokumentation.
Banner for kapitel 2

Beskrivelse af metoder og indsatser

Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de socialfaglige mål og de indsatser og metoder, som man arbejder ud fra. Dette kapitel giver råd og værktøjer til at skabe sammenhængen.
Banner for kapitel 3

Planlægning

Det er afgørende, at der er en klar plan for dokumentationsarbejdet. Dette kapitel beskriver, hvordan dokumentationsarbejdet kan planlægges.
Banner for kapitel 4

Indsamling

Dette kapitel beskriver, hvordan man kan ensrette dokumentationsarbejdet, og hvordan man indsamler dokumentation.
Banner for kapitel 5

Analyse og rapportering

For at få fuldt udbytte af dokumentationen skal man gøre sig klart, hvilke data man vil bruge, hvordan man vil bruge dem, og hvornår man vil bruge dem. Kapitlet om analyse og rapportering giver vejledning til dette.
Banner for kapitel 6

Anvendelse af dokumentation

Hvordan kan man anvende resultatdokumentation til at styrke vidensgrundlaget for og gennemførelsen af jeres indsatser? Det kan man læse mere om i kapitlet Anvendelse af dokumentation.
Banner for kapitel 7

Opfølgning

Dette kapitel beskriver, hvordan læringen omsættes til justeringer eller ændringer i de aktuelle tilbud. Måske skal der ske tilpasning af eksisterende indsatser, eller måske skal der udvikles nye indsatser med andre tilgange eller metoder.
Banner for kapitel 8

Det kommunale perspektiv på resultatdokumentation

Resultatdokumentation i et kommunalt perspektiv er beskrevet selvstændigt i håndbogens kapitel 8.