Omfang

Det anslås, at 2-4 pct. af alle børn i Danmark har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Udadreagerende adfærd forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier, og bliver ofte mere synlig og alvorlig med alderen.

Natascha Hjortebjerg | Socialstyrelsen

Der findes ingen nyere kortlægninger af omfanget af børn og unge med udadreagerende adfærd i Danmark. Lægehåndbogen (2013) anslår dog, at 2-4 pct. af alle børn har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagende og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Opgørelsen omfatter ikke børn med ADHD.

Den Nationale ADHD-Handleplan, der er udarbejdet af Socialstyrelsen i 2013, anslår at diagnosen ADHD kan stilles hos 3-5 pct. af en børneårgang. Det anslås endvidere i ADHD-Handleplanen, at en mindre del af børn og unge vil have ADHD/HKF i svær grad, formentlig svarende til 0,5-2 pct. af en børneårgang afhængig af diagnosekriterierne (Socialstyrelsen, 2017).

Læs mere om børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

I Lægehåndbogen (2013) fremgår det, at adfærdsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd, forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier samt lige hyppigt i alle aldre. Problemadfærden bliver dog oftest mere synlig og alvorlig med alderen (Lægehåndbogen, 2013).

Antallet af børn og unge med adfærdsvanskeligheder er svært at opgøre

Forskellige epidemiologiske studier har forsøgt at estimere, hvor mange børn og unge der er i adfærdsvanskeligheder. Det er dog svært nøjagtigt at fastslå, hvilken udstrækning børn og unges adfærdsvanskeligheder har i et givent land, på grund af forskelle i, hvilke børn og unge, der undersøges og hvilke definitioner, der anvendes. Undersøgelserne sammenfatter, at mindst 10 pct. af alle børn og unge i Sverige har de adfærdsproblemer, der beskrives med diagnoserne ADHD, CD og ODD. Studierne viser også, at der er store variationer i forskellige befolkningsgrupper (Socialstyrelsen, 2010; BUP-föreningen, 2011).

En forskningsoversigt fra The Campbell Collaboration fra 2012 viser, at 5-10 pct. af børn mellem 5 og 15 år i Storbritannien og USA har klinisk signifikante adfærdsproblemer. Forskningsoversigten peger på, at der i de vestlige lande siden 1930’erne har været en støt stigning i sådanne problemer. Oversigten viser, at adfærdsproblemer er den mest almindelige grund til henvisning til psykologiske og psykiatriske tjenester i barndommen (Furlong et al., 2012).

Unge med udadreagerende adfærd og komplekse problemer

I årene 2019 og 2020 er målgruppen med udadreagerende adfærd og komplekse problemer den målgruppe, som VISO – Den nationale videns- og specialiseringsrådgivningsorganisation modtager langt de fleste henvendelser om (Socialstyrelsen, 2021).

Ligeledes er det denne målgruppe, som VISO laver flest rådgivningsforløb for. Denne tendens gør sig gældende for de tre aldersgrupper, som VISO laver opgørelse over: 12-14 år, 15-17 år, 18-23 år (Socialstyrelsen, 2021).

Læs mere om VISO her

Kilder

BUP-föreningen (2011). Barn och ungdomar som utmanar. Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin.Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri.

Furlong, Mairead et al. (2012). Behavioral and cognitive behavioral group-based parenting programs for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. Campbell Systematic Reviews, Vol. 15 (2). 

Lægehåndbogen (2013)

Socialstyrelsen i Sverige (2010). Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem.

Socialstyrelsen (2017). National ADHD-Handleplan:Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2021). Udadreagerende adfærd og komplekse problemer. VISO. Internt datatræk, ikke publiceret. Odense: Socialstyrelsen. 

Senest opdateret 06-03-2021