Målgruppe

Børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd, har typisk problemer med fx indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser, lav selvfølelse og aggressivitet. Typisk er der flere drenge end piger, der udviser udadreagerende adfærd.

Natascha Hjortebjerg | Socialstyrelsen

Børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd kan karakteriseres ved at have sociale problemer. Målgruppen har ofte en eller flere af følgende karakteristika (BUP-föreningen, 2011;  Lægehåndbogen, 2013; Nordahl et al., 2008; Socialstyrelsen, 2010; Sveriges Kommuner och Landsting, 2009):

  • indlæringsproblemer
  • vanskeligheder ved at anvende sit sprog
  • vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser
  • hyperaktivitet
  • vanskeligt temperament
  • depression eller lav selvfølelse
  • aggressiv og forstyrrende adfærd
  • dårlige sociale færdigheder, evt. med tendens til at fejltolke/opfatte andres handlinger som fjendtlige
  • manglende evne til at indgå i sociale fællesskaber, herunder manglende evne til at følge almene regler for social adfærd

Forskere vurderer, at der er en overrepræsentation af drenge i målgruppen. Drenge tenderer generelt mere mod konfronterende og udadreagerende reaktioner, mens piger, ifølge forskningen, generelt er mindre konfronterende. Drenge synes endvidere at udvikle udadreagerende problemadfærd tidligere end piger, hvor adfærdsproblemer ofte først synes at opstå i de tidlige ungdomsår (Nordahl et al, 2008; Lægehåndbogen, 2013; Furlong et al., 2012).

Kilder

BUP-föreningen (2011). Barn och ungdomar som utmanar. Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin.Vårdprogram för bedömning och behandling vid trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin.trotssyndrom och uppförandestörning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri.

Furlong, Mairead et al. (2012). "Behavioral and cognitive behavioral group-based parenting programs for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years" (kan lånes gennem bibliotek.dk). I: Campbell Systematic Reviews, 2012:12. 

Lægehåndbogen (2013)

Nordahl, Thomas et al. (2008). Adfærdsproblemer hos børn og unge. Teoretiske og praktiske tilgange. Dansk Psykologisk Forlag. 

Socialstyrelsen i Sverige (2010). Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem.

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - en kunskapssammanställning.