Definition

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet.

Natascha Hjortebjerg | Socialstyrelsen

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne (Socialebegreber.dk).  Dette kan eksempelvis komme til udtryk ved, at adfærden gentagne gange bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet. Derudover kan det komme til udtryk ved, at adfærden afviger fra alderssvarende opførsel på en sådan måde, at den påvirker, hindrer, forstyrrer eller ødelægger barnets eget eller andres læring og udvikling i den sociale kontekst, som barnets aktivitet udføres i (Socialstyrelsen, 2010; Nordahl et al., 2008; Sveriges Kommuner och Landsting, 2009).

Udadreagerende adfærdsmønstre betegnes fx som eksternaliserede adfærdsproblemer, sociale og emotionelle vanskeligheder, antisocial adfærd, aggressiv-eksternaliseret adfærd, eksplosiv adfærd og hyperaktivitetssyndrom. Hver betegnelse kan indfange centrale delaspekter af barnets problematik, men ingen af betegnelserne kan rumme alle de forskellige vanskeligheder, denne heterogene gruppe af børn og unge besidder. Fælles er, at det ofte handler om børn og unge, som har svært ved sociale relationer og ved at regulere deres følelser (Socialstyrelsen, 2010; Sveriges Kommuner och Landsting, 2009).

I psykiatrien anvendes to diagnostiske systemer til kliniske udredninger og behandling: Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV), som er udarbejdet af American Psychiatric Association i 1994 og International Classification of Diseases (ICD-10), som er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO. De mest relevante diagnostiske adfærdstermer for udadreagerende adfærd er: Alvorlig adfærdsforstyrrelse (CD, Conduct Disorder), Oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD, Oppositonal Deifiant Disorder og Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD, Attention Defect Hyperactivity Disorder) (Nordahl et al., 2008; Socialstyrelsen, 2010; Furlong et al., 2012).

Dette tema er ikke begrænset til kun at omhandle udadreagerende børn og unge, der har en diagnose. Temaets fokus er på al udadreagerende adfærd, der kan opleves aggressiv eller voldsom og som kan skabe sociale problemer.

Kilder

Furlong, Mairead et al. (2012). Behavioral and cognitive behavioral group-based parenting programs for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years (kan lånes kan lånes gennem bibliotek.dk). Campbell Systematic Reviews, 2012:12. 

Nordahl, Thomas et al. (2008). Adfærdsproblemer hos børn og unge. Teoretiske og praktiske tilgange. Dansk Psykologisk Forlag. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - en kunskapssammanställning.

Socialstyrelsen i Sverige (2010). Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem

Socialebegreber.dk (2013). Socialstyrelsens begrebssekretariat, juni 2013