Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet forebyggelse og tidlig indsats. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her

Litteraturliste fremkommet af søgning i 2011 og 2015