Omfang

Tal fra Danmark Statistik viser, at antallet af underretninger er stigende, og at underretningerne vedrører et stigende antal børn og unge. Ifølge Kommunernes Landsforening var 2,9 pct. af alle danske børn og unge under 23 år pr. 31.12.2018 berørt af en forebyggende foranstaltning eller anbringelse.

Omfanget af styring og sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet kan ikke opgøres entydigt, men forskellige opgørelser kan give en indikation heraf.

Antallet af underretninger om udsatte børn og unge

Én indikator for omfanget er, hvor mange underretninger om udsatte børn og unge kommunerne modtager og behandler. Kommunerne har siden 1. april 2014 indberettet antallet af underretninger til en samlet statistik på området, som i dag varetages af Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, u.å.b).

Antallet af underretninger er steget støt fra 97.288 registrerede underretninger i 2015 til 137.986 i 2019 (Danmarks Statistik, u.å.c), og andelen af børn og unge, som underretningerne vedrører, er i samme periode steget fra 58.987 til 79.001 (Danmarks Statistik, u.å.a).

En undersøgelse fra 2013 foretaget af Ankestyrelsen pegede på, at størstedelen af landets kommuner allerede dengang oplevede en stigning i antallet af underretninger (Ankestyrelsen, 2013).

Antallet af foranstaltninger og foranstaltningernes karakter

Antallet af foranstaltninger og foranstaltningernes karakter giver også et indblik i omfanget af styring og sagsbehandling. Nøgletal for foranstaltninger rettet mod udsatte børn og unge viser bl.a., at der i 2017 var 19.507 personrettede forebyggende foranstaltninger og 38.710 familierettede forebyggende foranstaltninger (Danmarks Statistik, 2019b).

Begge typer af forebyggende foranstaltninger har været stigende siden 2014, men det skal bemærkes, at foranstaltninger efter servicelovens § 11 indgår som en del af opgørelsen, selvom de ikke er indberetningspligtige, hvorfor resultaterne må tages med forbehold (Danmarks Statistik, 2019b).

På Danmarks Statistik fremgår det også, at der ved udgangen af første kvartal 2019 var 13.633 børn og unge i alderen 0-22 år anbragt uden for hjemmet. Udviklingen svarer til et fald på knap 10 pct. siden første kvartal 2011, hvor i alt 15.102 børn og unge var anbragt uden for hjemmet (Danmarks Statistik, 2019a).

Ifølge Kommunernes Landsforening var 2,9 pct. af alle børn og unge i Danmark under 23 år berørt af en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning (personrettet eller familierettet) pr. 31. december 2018 (KL, 2020).

Kilder

Ankestyrelsen (2013). Underretninger om børn og unge: Kommunernes gode erfaringer. Ankestyrelsen.

Danmarks Statistik (2019a). Anbragte børn og unge (ultimo kvartalet) (erstatter ANB2) anbringelsessted, alder og køn [datasæt]. Tilgængelig fra https://www.statistikbanken.dk/ANBKVT1 [lokaliseret 23-10-2019].

Danmarks Statistik (2019b). Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december administrationskommune, alder og køn [datasæt]. Tilgængelig fra https://www.statistikbanken.dk/BU01A [lokaliseret 23-10-2019].

Danmarks Statistik (u.å.b). Statistikdokumentation for underretninger om udsatte børn og unge 2018. Tilgængelig fra https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/underretninger-om-udsatte-boern-og-unge/indhold [lokaliseret 09-08-2019].

Danmarks Statistik (u.å.a). Børn der er modtaget underretninger om efter administrationskommune, underretninger, alder og køn [datasæt]. Tilgængelig fra https://www.statistikbanken.dk/UND2 [lokaliseret 14-01-2021].

Danmarks Statistik (u.å.c). Underretninger vedr. børn efter administrationskommune, underrettere, alder og køn [datasæt]. Tilgængelig fra https://www.statistikbanken.dk/UND1 [lokaliseret 14-01-2021].

KL (2020). Udsatte børn – Nøgletal 2020. Kbh.: Kommunernes Landsforening.