Målgruppe

Temaet henvender sig til alle aktører i kommunerne, der har ansvar for at sikre effektiv styring og høj kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Børn, unge og familier, der modtager sociale foranstaltninger efter serviceloven, udgør temaets sekundære målgruppe.

Temaets direkte målgruppe er alle aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring og høj kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Det drejer sig, på det overordnede niveau, om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om faglige ledere og myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Temaets indirekte målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år samt unge op til 23 år og deres familier, der modtager sociale foranstaltninger efter serviceloven. Det gælder både børn og unge med behov for særlig støtte og børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Den indirekte målgruppe indbefatter også børn og unge, der udviser tegn på mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle problemer, der medfører et behov for særlig støtte efter serviceloven.

Senest opdateret 12-04-2019