Definition

Temaet styring og sagsbehandling handler om kommunernes arbejde på området for udsatte børn og unge. Temaet strækker sig fra den overordnede politik, prioriteringer og styring af ressourcer til den konkrete sagsbehandling, herunder den børnefaglige undersøgelse og inddragelse af barnet/den unge og familien.

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret som - og afgrænset til - sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn) og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplaner og inddragelse af barnet eller den unge og familien i sagsforløbet

Afgrænsning

Temaet er afgrænset til den kommunale myndigheds opgaver og ansvar i forbindelse med styring og sagsbehandling inden for bestemmelser i serviceloven, der vedrører udsatte børn og unge. Det indebærer særligt servicelovens kapitel 11 om børn og unge, der har behov for særlig støtte, samt kommunens forebyggende arbejde over for børn og unge efter servicelovens § 11.