Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Unge med selvskadende adfærd. Litteraturlisten indeholder den viden, som er blevet fremsøgt nationalt og internationalt. Kun den del af litteraturen, som er vurderet relevant for temaet er listet i litteraturoversigten for temaet Unge med selvskadende adfærd. Den anvendte litteratur er udvalgt på baggrund af kvalitet og relevans.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste opdateret i 2022