Målgruppe

Drenge og piger i alle aldersgrupper og på tværs af kultur og socialklasse kan blive udsat for seksuelle overgreb. Overgrebene kan ske alle de steder, hvor børn og unge færdes. Piger har dog generelt større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end drenge.

Af Stinne Grydehøj & Tine Elholm | Socialstyrelsen

Målgruppen for dette tema er alle børn og unge i alderen 0-18 år, der enten er i risiko for, eller som har været udsat for seksuelle overgreb samt børn, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd over for andre børn og unge. Seksuelle overgreb berører både piger og drenge i alle aldersgrupper, men det er særligt piger mellem 10 og 14 år, der udsættes for seksuelle overgreb (Danmarks Statistik, 2014).

Seksuelle overgreb kan ske alle de steder, hvor børn og unge færdes. Det kan bl.a. være i børnenes hjemlige miljøer, på institutioner, i foreninger, via internettet eller i alle de andre livsarenaer, børn og unge befinder sig i. Seksuelle overgreb kan ske fra voksne, men også fra andre børn og unge (SFI, 2016).

Kilder

Danmarks Statistik (2014). Tilgængelig fra: www.statistikbanken.dk

SFI (2016). Tilgængelig fra: https://www.sfi.dk/publikationer/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-boern-og-unge-i-danmark-2016-11773/