Målgruppe

Temaet om unge med misbrug omhandler unge i alderen 12-23 år, som udviser en adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade.

Hvad karakteriser unge, der er i særlig risiko for at udvikle et misbrug?                         

Ifølge en analyse fra Center For Rusmiddelforskning (Pedersen & Frederiksen 2012), har køn, alder, etnicitet, uddannelse og familiemæssige forhold en særlig betydning for, hvorvidt unge udvikler et misbrug. Analysen viser blandt andet, at:

  • drenge har dobbelt så stor sandsynlighed for at udvikle et misbrug sammenlignet med piger
  • 17årige er i markant større risiko for at udvikle et misbrug sammenlignet med 15årige.
  • etniske danske unge er i væsentlig øget risiko for at få et misbrug end unge, som er indvandrer eller efterkommere af indvandrere. Etnicitet spiller primært en rolle i forbindelse med alkoholmisbrug. Unge på erhvervsuddannelser og unge, der ikke er i uddannelse, har øget sandsynlighed for at udvikle et misbrug sammenlignet med folkeskoleelever.
  • unge, der kommer fra "brudte familier", har dobbelt så stor sandsynlighed for at få et misbrug sammenlignet med unge, der bor med begge forældre.
  • unge, der bor alene, har større risiko for at udvikle et misbrug end unge, der bor sammen med andre.

Ifølge Center For Rusmiddelforskning kan en typisk ung, der befinder sig i høj risiko for at udvikle et misbrug, således karakteriseres som: en etnisk dansk ung mand, der kommer fra en brudt familie og/eller er uden for det boglige uddannelsessystem (uden for almindelig folkeskole, HF, HTX, HHX eller STX) eller en etnisk dansk pige, der kommer fra en brudt familie og er uden for det boglige uddannelsessystem (Pedersen & Frederiksen 2012).  

Indsatser, der er målrettet målgruppen

I bogen Stofmisbrug og Afhængighed hos Unge og Voksne (Ege 2009) peger socialoverlæge Peter Ege på, at det er væsentligt at iværksætte forebyggende indsatser inden puberteten, der er lokale, sammenhængende, fleksible og familieorienterede.  Endvidere peger han i bogen på, at det er væsentligt at indsatserne er målrettet unge mennesker, og at de har fokus på udviklingen af de unges personlige kompetencer, handleevne og selvværd. Ifølge Peter Ege skal der sættes særligt ind over for unge, der har et afvigende forhold til rusmidler; det vil sige unge, vis forhold til rusmidler præges af, at de bruger dem for tidligt, for meget og forkert. 

Kilder

Ege, Peter (2009): Stofmisbrug og Afhængighed hos Unge og Voksne, Hans Reitzel

Pedersen, Mads Uffe og Frederiksen, Kirsten (2012): Unge der misbruger rusmidler – hvor mange, behov, behandling, stofforbrug eller behandling. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. 

Senest opdateret 01-07-2020