Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet opmærksomhedsforstyrrelser. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her

Find temaets litteraturliste her 

 

Senest opdateret 01-03-2021