Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, opleves ofte som impulsive, urolige og uopmærksomme. De skal ofte bruge betydeligt mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk end andre børn og unge. Opmærksomhedsforstyrrelser udvikler sig og ændrer sig i konteksten, og problemerne kan derfor ændre karakter og sværhedsgrad afhængigt af barnets eller den unges vilkår og de konkrete situationer, barnet eller den unge befinder sig i.

I dette tema kan du finde viden om en række indsatser målrettet børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. Du kan ligeledes finde viden om, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er forbundet med opmærksomhedsforstyrrelser, samt viden om omfanget af danske børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD.

Indsatser

CPS – Collaborative and Proactive Solutions

CPS er en metode til at sikre, at forældre og fagfolk møder børn med kognitive vanskeligheder på en mere konstruktiv måde.

De Utrolige År - Forældreprogrammet Basic Førskole

Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År for forældre til 3-8-årige. Programmet medfører en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Kærlighed i Kaos

Kærlighed i Kaos er et dansk forældretræningsprogram udviklet af ADHD-foreningen til forældre med børn i alderen 3-9 år, der har ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

New Forest Parenting Programme (NFPP)

The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

Baggrundsviden

Definition

Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er kendetegnet ved, at de har betydelige problemer med koncentration og vedholdende fokusering. Vanskelighederne er almindeligvis kontekst- og situationsbestemte og kan derfor ofte ændre karakter og sværhedsgrad.

Målgruppe

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser er en bred målgruppe med mange forskellige karakteristika, hvor kun en del opfylder kriterierne for diagnosen ADHD. Målgruppen bliver af omgivelserne ofte oplevet som impulsive, urolige og uopmærksomme.

Omfang

Opmærksomhedsforstyrrelser er relativt almindeligt forekommende blandt børn og unge. ADHD er den hyppigst forekommende diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien med 4,5 pct. blandt de 10-24-årige.

Forældrenes betydning for et barn med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

Mange forældre finder det vanskeligt at opdrage og støtte et barn med ADHD. Forældrene kan være stærkt bekymrede for deres barns fremtid, samtidig med at de kan opleve mange negative reaktioner fra skole, dagtilbud og omgivende samfund.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, er præget af en høj grad af arvelighed. Udviklingen af forstyrrelserne sker dog i et kontinuerligt samspil mellem bestemte risiko- og beskyttelsesfaktorer gennem barnets opvækst, der kan være biologisk, psykologisk eller socialt betingede.

Roller og aktører

Roller og aktører på området med børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser varierer alt efter, om der er tale om alment forebyggende, foregribende eller indgribende indsatser

Velfærdsteknologi og ADHD

Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan hjælpe børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser med bl.a. planlægning og kommunikation

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Opmærksomhedsforstyrrelser.