Omfang

Angst er blandt de mest almindelige psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Det anslås, at hyppigheden blandt børn i alderen 6-12 år er på 12,3 pct. og 11 pct. for unge i alderen 13-18 år (Costello, 2011). En dansk undersøgelse fra 2009 viste en forekomst af angst på mellem 5-10 pct. Undersøgelsen konkluderede, at ca. 10 pct. af alle børn og unge i 16-års alderen har haft en eller anden form for angst, der er så alvorlig, at den får konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Marie Herholdt Jørgensen | Socialstyrelsen 

Forekomsten af børn og unge med diagnosticerede angstproblemer er stigende, og alderen ved debut er faldende. Mange børn og unge kan desuden opleve ængstelse uden at have diagnosen angst. Angstsymptomer kan ofte optræde sammen med udviklingsforstyrrelser eller andre psykiske lidelser. Et overlap mellem symptomerne gør det vanskeligt at skelne den ene lidelse fra den anden. Det betyder, at de registrerede diagnoser ikke giver et reelt billede af forekomsten af angst blandt børn og unge (Due et al., 2014).

Forekomst af forskellige former for angst

Abnorm separationsangst forekommer hos 3,5-5 pct. af alle børn. Abnorm separationsangst forekommer hos lidt flere piger end drenge.

Fobisk angsttilstand (specifik fobi) forekommer hos 2-3 pct. af alle børn – og hos lidt flere piger end drenge.

Socialangst forekommer hos ca. 1 pct. af alle børn, ofte først fra 12-års alderen. Der er lige mange piger og drenge med denne form for angst.

Generaliseret angst forekommer hos 1-6 pct. af alle børn, oftest hos ældre skolebørn og unge. Blandt yngre børn er der lige mange piger og drenge, som lider af generaliseret angst, og blandt de unge er der lidt flere piger end drenge, der lider af denne angsttilstand (Leth & Esbjørn, 2012; Rapee, 2012).

Uden behandling kan angst hos børn og unge ofte blive en kronisk eller tilbagevendende tilstand. Et længerevarende studie i New Zealand viste, at en tredjedel af de børn, der havde en angstproblematik, før de fyldte 15, også havde en angstproblematik som voksne (Esbjørn et al., 2010).

Manglende professionel indsats har også betydning for barnets sociale og faglige udvikling, og det kan øge risikoen for at børn og unge udvikler andre psykiske lidelser, ligesom det har store samfundsmæssige omkostninger (Arendt et al., 2015; Bodden et al., 2008).

Kilder

Arendt, K et al. (2015).Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait‐list controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015, pp. 1-13

Bodden, D. H. M. et al. (2008). Societal burden of clinically anxious youth referred for treatment: a cost-of-illness study (kan lånes gennem bibliotek.dk)(kan lånes gennem bibliotek.dk). Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 487–497.

Due, P. et al. (2014). Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske symptomer og lidelser og mulige forbyggelsesindsatser (kan lånes gennem bibliotek.dk). København: Vidensråd for Forebyggelse.   

Costello, E. J. et al. (2011). "The developmental epidemiology af anxiety disorders: phenomenology, prevalence and comorbidity". In Silverman, W.K. et al., (eds.): Anxiety disorders in children and adolescents (kan lånes gennem bibliotek.dk), 2nd edn. New York, USA, Cambridge University Press, 2011, pp. 56-75

Esbjørn, B. H. et al. (2010). Prevalence and co-morbidity among anxiety disorders in a national cohort of psychiatrically referred children and adolescents (kan lånes (kan lånes gennem bibliotek.dk). Journal of Anxiety Disorders, 2009.

Leth, I. & Esbjørn, B. Hoff (red.) (2012). Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis. En håndbog for professionelle (kan lånes  (kan lånes gennem bibliotek.dk). Dansk Psykologisk Forlag

Munck, L. A. et al. (2010). Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling (kan lånes (kan lånes gennem bibliotek.dk). Psyke og Logos, 31, 2010.

Rapee, R. M. (2012). "Anxiety Disorders in Children and Adelescents. Nature, Development, Treatment and Prevention (pdf)". In Rey, J. M (editor) (2012): IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Section F - Anxiety Disorders. Chapter F.1.

Senest opdateret 08-12-2019