Søgeresultater

Din søgning gav 1151 resultater

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Mestringsstrategier til børn med ADHD og autisme.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning og demens kan fastholdes i betydelig grad, når de fagprofessionelle er opmærksomme på en række faktorer, der har beskyttende effekt i forhold til livskvaliteten.

symbolsk kommunikation

Brug af symbolsk kommunikation tilføjer et betydningsfuldt lag til sproget. Brug af symboler gør det muligt for mennesker at tænke på eller tale om fænomener i omverdenen, selvom de ikke er til stede eller foregår her og nu. Et symbol vækker en forestilling, som kan holdes i bevidstheden. Symboler er abstrakte, og deres betydning er forhandlet og delt af dem, som anvender dem.

Indsatser rettet mod børn og unge som pårørende

Der findes flere indsatser til børn og unge, der er pårørende til forældre med handicap. Få inspiration til indsatser i artiklen her.

LitteraturlistetiltemaetPrrende.pdf

Kognitiv adfærdsterapi målrettet epilepsi

Kognitiv adfærdsterapi er rettet mod at reducere og bearbejde de negative psykosociale konsekvenser, som en funktionsnedsættelse kan have. Flere studier viser, at kognitiv adfærdsterapi har god effekt i forhold til mennesker med epilepsi.

Kognitiv adfærdsterapi målrettet epilepsi

Kognitiv adfærdsterapi er rettet mod at reducere og bearbejde de negative psykosociale konsekvenser, som en funktionsnedsættelse kan have. Flere studier viser, at kognitiv adfærdsterapi har god effekt i forhold til mennesker med epilepsi.

Senfølger efter seksuelle overgreb

Definition

Voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle senfølger. Senfølger kan vise sig som psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger.

Definition

Voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, kan udvikle senfølger. Senfølger kan vise sig som psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger.

Målgruppe

Mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er en forskelligartet gruppe. De er forskellige med hensyn til symptomer, funktionsniveau og senfølgernes kompleksitet.

Målgruppe

Mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er en forskelligartet gruppe. De er forskellige med hensyn til symptomer, funktionsniveau og senfølgernes kompleksitet.

Målgruppens behov

Det er af stor betydning, at mennesker med senfølger opspores tidligt, så der kan tages hånd om deres senfølger, og at indsatsen koordineres på tværs af social- og sundhedsområdet. Derudover skal fagpersoner have kendskab til de problematikker, senfølger kan medføre.

Målgruppens behov

Det er af stor betydning, at mennesker med senfølger opspores tidligt, så der kan tages hånd om deres senfølger, og at indsatsen koordineres på tværs af social- og sundhedsområdet. Derudover skal fagpersoner have kendskab til de problematikker, senfølger kan medføre.

Omfang

Der er ikke sikre tal for, hvor mange der oplever senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet. Det estimeres, at 60-80 pct. af dem, der udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger.

Omfang

Der er ikke sikre tal for, hvor mange der oplever senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet. Det estimeres, at 60-80 pct. af dem, der udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet om senfølger efter seksuelle overgreb.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet om senfølger efter seksuelle overgreb.

Indsatser

Center for Seksuelt Misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) tilbyder landsdækkende gratis behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Centerets tilbud omfatter psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og frivillige tilbud.

Indsatser

Overskrift

Kort beskrivelse

Definition

Hjemløshed dækker over forskellige situationer. Fælles for situationerne er, at borgeren ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over.

Definition

Hjemløshed dækker over flere forskellige situationer. Fælles for hjemløshedssituationerne er, at borgeren ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over.

Målgruppe

Borgere i hjemløshed er kendetegnet ved også at have andre komplekse problemstillinger, fx psykisk sygdom, misbrugsproblemer eller andre psykosociale vanskeligheder, foruden det at mangle en bolig.

Målgruppe

Borgere i hjemløshed er kendetegnet ved også at have andre komplekse problemstillinger, fx psykisk sygdom, misbrugsproblemer eller andre psykosociale vanskeligheder, foruden det at mangle en bolig.

Omfang

I 2019 blev der registreret 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark, mens antallet i 2017 var 6.635.

Omfang

I 2019 blev der registreret 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark, mens antallet i 2017 var 6.635.

Lovgivning

Det er et omfattende lovgrundlag, som danner rammen for praksis i indsatsen mod hjemløshed.

Lovgivning

Det er et omfattende lovgrundlag, som danner rammen for praksis i indsatsen mod hjemløshed.
Viser 1111-1140 af 1151. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 35 / 36 / 37 / 38 / 39