Søgeresultater

Din søgning gav 1151 resultater

Det kommunale perspektiv på resultatdokumentation

Definition

Sammenhængende indsatser er kendetegnet ved at gå på tværs af lovgivninger og myndighedsområder samt være målrettet borgere med komplekse problemer og/eller støttebehov.

Målgruppe

Gruppen af borgere og familier med behov for en koordineret og sammenhængende indsats er en bred og uensartet gruppe. Fælles for gruppen er, at behovet for en sammenhængende indsats skyldes komplekse sociale problemer og/eller støttebehov.

Lovgivning

Borgere og familier med komplekse sociale problemer og/eller støttebehov får ofte indsatser efter mange forskellige lovgivninger. Politisk er der opmærksomhed på at sikre sammenhæng på tværs.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste til temaet Organisering af sammenhængende indsatser.

prosodi

Prosodi betyder læren om stavelsernes tonehøjde samt tryk- og længdeforhold.

Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC)

Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) er en behandlingsmetode, der er udviklet til børn med svær verbal dyspraksi og er beregnet til at blive givet i en kortere intensiv periode.

Rapid Syllable Transition Training (ReST)

Rapid Syllable Transition Training (ReST) er en metode til behandling af børn med mild til moderat verbal dyspraksi. Metoden har vist gode effekter, både når taletræningen er foregået fysisk og virtuelt.

Perspektiver på forebyggelsesarbejde

Der findes en række forskellige begreber til at beskrive og rammesætte det kriminalitetsforebyggende arbejde. I artiklen beskrives nogle af de centrale begreber og deres sammenhæng.

Perspektiver på forebyggelsesarbejde

Der findes en række forskellige begreber til at beskrive og rammesætte det kriminalitetsforebyggende arbejde. I artiklen beskrives nogle af de centrale begreber og deres sammenhæng.

Adaptiv demensscreening

Adaptiv demensscreening er et brugervenligt redskab til screening for Alzheimers sygdom blandt voksne med udviklingshæmning. Redskabet findes i en norsk og en svensk oversættelse.

Adaptiv demensscreening

Adaptiv demensscreening er et brugervenligt redskab til screening for Alzheimers sygdom blandt voksne med udviklingshæmning. Redskabet findes i en norsk og en svensk oversættelse.

Vurderingsskema til observation af demens

Vurderingsskema til observation af demens er et enkelt og systematisk redskab, der kan hjælpe fagprofessionelle til at opdage tidlige tegn på demens hos borgere med udviklingshæmning og til at følge udviklingen i demensforløbet.

Vurderingsskema til observation af demens

Vurderingsskema til observation af demens er et enkelt og systematisk redskab, der kan hjælpe fagprofessionelle til at opdage tidlige tegn på demens hos borgere med udviklingshæmning og til at følge udviklingen i demensforløbet.

klinisk signifikans

En klinisk signifikant effekt betyder, at borgeren har opnået et vist funktionsniveau eller en funktionsevne, som i en vis grad svarer til normalbefolkningens

Hjælpemidler til mennesker med udviklingshæmning og demens

Hjælpemidler kan kompensere for de færdigheder, der gradvist svækkes ved demens hos mennesker med udviklingshæmning. Hjælpemidlerne kan blandt andet understøtte kommunikation og hukommelse.

Hjælpemidler til mennesker med udviklingshæmning og demens

Hjælpemidler kan kompensere for de færdigheder, der gradvist svækkes ved demens hos mennesker med udviklingshæmning. Hjælpemidlerne kan blandt andet understøtte kommunikation og hukommelse.

Stepping Stones Triple P (SSTP)

Stepping Stones Triple P (SSTP) er et forældreprogram til forældre med børn med funktionsnedsættelse. I SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter barnet og fremmer god adfærd og udvikling.

Mestringsstrategier til børn og unge med ADHD og autisme

Målgruppe og omfang

Andelen af børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder er vokset. Målgruppen har ofte udfordringer med at overskue og indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Målgruppe og omfang

Andelen af børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder er vokset. Målgruppen har ofte udfordringer med at overskue og indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Definition

Mestring handler om at håndtere nye, svære eller måske ubehagelige situationer. Mestring bygger på individets mestringsevne og mestringsstrategier og omgivelsernes understøttelse af mestringen.

Definition

Mestring handler om at håndtere nye, svære eller måske ubehagelige situationer. Mestring bygger på individets mestringsevne og mestringsstrategier og omgivelsernes understøttelse af mestringen.

Aktiviteter med positiv betydning

Der findes en række aktiviteter, som viser positive resultater i forhold til mestringsevnen hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Det er aktiviteter, der arbejder med fysisk aktivitet, selvforståelse og forskellige former for mentaltræning.

Aktiviteter med positiv betydning

Der findes en række aktiviteter, som viser positive resultater i forhold til mestringsevnen hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Det er aktiviteter, der arbejder med fysisk aktivitet, selvforståelse og forskellige former for mentaltræning.

Mestringsindsatser understøttet af teknologi

Brug af virtuelle programmer, spilelementer og velfærdsteknologi kan understøtte øget mestring hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.Brug af virtuelle programmer, spilelementer og velfærdsteknologi kan understøtte øget mestring hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.

Mestringsindsatser understøttet af teknologi

Brug af virtuelle programmer, spilelementer og velfærdsteknologi kan understøtte øget mestring hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.

Indsatser

Indsatser

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Mestringsstrategier til børn med ADHD og autisme.
Viser 1081-1110 af 1151. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39