Søgeresultater

Din søgning gav 1151 resultater

ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation

Mennesker, der på grund af en funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform, må anvende andre kommunikationsformer for at kommunikere. Det kan være kommunikationsformer, som kræver hjælpemidler, men det kan også være kommunikationsformer uden hjælpemidler.

ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation

Mennesker, der på grund af en funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform, må anvende andre kommunikationsformer for at kommunikere. Det kan være kommunikationsformer, som kræver hjælpemidler, men det kan også være kommunikationsformer uden hjælpemidler.

Udredning og planlægning af ASK-løsninger

For at kunne planlægge og fastlægge en kommunikationsindsats til en person med omfattende tale- og sprogvanskeligheder er det nødvendigt med en systematisk og grundig udredning samt beskrivelse af borgerens funktionsevne. En sådan udredning danner grundlag for valg af ASK-løsning og for den videre planlægning af indsatsen.

Udredning og planlægning af ASK-løsninger

For at kunne planlægge og fastlægge en kommunikationsindsats til en person med behov for komplekse kommunikationsindsatser er det nødvendigt med en systematisk og grundig udredning samt beskrivelse af borgerens funktionsevne. En sådan udredning danner grundlag for valg af ASK-løsning og for den videre planlægning af indsatsen.

Kommunikative kompetencer

Et overordnet mål for indsatser med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er bl.a. at sikre udvikling af passende funktionelle kommunikationsfærdigheder, som støtter udvikling, opbygning eller opretholdelse af kommunikative kompetencer.

Kommunikative kompetencer

Et overordnet mål for indsatser med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er bl.a. at sikre udvikling af passende funktionelle kommunikationsfærdigheder, som støtter udvikling, opbygning eller opretholdelse af kommunikative kompetencer.

Kommunikationspartneren

Succesfuld kommunikation, der involverer personer, som bruger Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK), afhænger ikke kun af de færdigheder, som ASK-brugerne har, men også af de færdigheder, som kommunikationspartnerne har.

Kommunikationspartneren

Succesfuld kommunikation, der involverer personer, som bruger Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK), afhænger ikke kun af de færdigheder, som ASK-brugerne har, men også af de færdigheder, som kommunikationspartnerne har.

Litteratur

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om Mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

komorbiditet

Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

incidens

Incidens er antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Målet bruges enten som en incidensrate (nye sygdomstilfælde pr. tidsenhed) eller som en kumuleret incidens (den andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden).

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Litteraturliste til temaet Stofmisbrug

Efter opdateringen nov. 2019

Nest-klasser

Nest-klasser er et skoleinklusionsprogram til børn med og uden autisme, som har fokus på at skabe udvikling hos børnene i klassen både fagligt, socialt, personligt og adfærdsmæssigt.

Nest-klasser

Nest-klasser er et skoleinklusionsprogram til børn med og uden autisme, som har fokus på at skabe udvikling hos børnene i klassen både fagligt, socialt, personligt og adfærdsmæssigt. Programmets vision er, at læring skal finde sted i en omsorgsfuld rede, deraf navnet Nest.

Almene plejefamilier

Den almene plejefamilie er godkendt til at kunne levere en grundlæggende indsats i forhold til ét eller flere plejebørn med lettere eller moderate støttebehov.

Forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier

Børn og unge med moderate til svære belastningsgrader kan ikke rummes i almene plejefamilier, men vil skulle anbringes i en forstærket plejefamilie. Andre børn og unge har så svære belastningsgrader, at en specialiseret plejefamilie vil være den rette plejefamilietype for dem.

Skjulte former for hjemløshed

25 pct. af borgere i hjemløshed befinder sig i en skjult form for hjemløshed, der er andet end ophold på gaden eller på herberg. Borgerne ”sofasurfer” ved at overnatte hos familie, venner eller bekendte. Andre har en bolig, men er ikke i stand til at benytte sig af den.

Skjulte former for hjemløshed

25 pct. af borgere i hjemløshed befinder sig i en skjult form for hjemløshed, der er andet end ophold på gaden eller på herberg. Borgerne ”sofasurfer” ved at overnatte hos familie, venner eller bekendte. Andre har en bolig, men er ikke i stand til at benytte sig af den.

Risikofaktorer

Hjemløshed forekommer især blandt særligt udsatte grupper. Borgere i hjemløshed har ofte flere problemstillinger ud over mangel på bolig, fx misbrug, psykiske problemer, manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse samt et begrænset eller manglende netværk.

Risikofaktorer

Hjemløshed forekommer især blandt særligt udsatte grupper. Borgere i hjemløshed har ofte flere problemstillinger ud over mangel på bolig, fx misbrug, psykiske problemer, manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse samt et begrænset eller manglende netværk.

IPS – Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) er en principbaseret metode, som ændrer praksis for borgere, der ønsker job eller uddannelse. Disse borgere tilbydes hurtig job- eller uddannelsesplacering, støttet af en individuel tilrettet indsats ved særlig IPS-konsulent.

kohorte

En kohorte er en gruppe af personer, som følges over en længere periode. Personerne i kohorten har nogle fælles karakteristika.

Planlægning

Indsamling

Opfølgning

Viser 1051-1080 af 1151. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39