Søgeresultater

Din søgning gav 1243 resultater

Litteraturliste til temaet Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov

Litteraturliste til temaet Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov

Forældres erfaringer med den børnefaglige undersøgelse

To danske og to norske forskere har interviewet 16 familier om, hvordan de har oplevet at blive undersøgt af deres kommune i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse. Når der formodes at være problemer med et barn, skal der foretages en børnefaglig undersøgelse, som danner udgangspunkt for den hjælp, der efterfølgende tilbydes familien. Resultaterne af undersøgelsen er bl.a., at det for mange forældre ikke er gået op for dem, at de er blevet undersøgt. Undersøgelsen peger også på, at inddragelse af forældrene og fokus på familiens egen forståelse af deres problemer og ressourcer er væsentligt for et godt samarbejde omkring den børnefaglige undersøgelse.

omkostningsvurdering familierådslagning

Litteratur

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Fra planlægning til praksis - tilrettelæggelse af indsatser rettet mod kriminelle unge.pdf

Litteraturliste til temaet Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Litteraturliste til temaet Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Målgruppen

Voksne, der stammer, har i langt de fleste tilfælde stammet siden deres barndom. Nogle udvikler dog først stammen som voksne, typisk efter en hjerneskade. Mange voksne, der stammer, lever med maskeret stammen (skjult stammen).

Omfang

Cirka 15 pct. af danske børn er statistisk set i en udsat position. Det er ikke entydigt, hvilke børn der er i risiko for at være i en udsat position eller er i en udsat position. Systematisk opmærksomhed på alle børn er dermed væsentligt i arbejdet med opsporing af børn med behov for støtte.

sædvanlig indsats

Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for. Sædvanlig indsats kaldes også sædvanlig behandling eller treatment-as-usual.
Viser 1-10 af 1243. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 125