Søgeresultater

Din søgning gav 1153 resultater

Omkostningsvurderingtprocessuellenetvrksmder.pdf

Eating Disorder Inventory 3.0

EDI-3 (Eating Disorder Inventory, 3. version) er et forskningsbaseret redskab til at identificere risiko for at udvikle spiseforstyrrelse eller patologier og/eller at dokumentere spiseforstyrrelse hos mennesker i alderen 13-53 år.

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsværktøj, der sætter fokus på borgerens oplevelse af, hvordan en indsats virker. Redskabet tilvejebringer dermed løbende feedback fra borgeren til medarbejderen.

10905_slutevalueringaffamilierettedeogforebyggendeindsatseritidligindsatslivslangeffekt.pdf

Omkostningsvurdering WRAP.pdf

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet peerstøtte.

Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet peerstøtte. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne.

Definition

Peerstøtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer, der har fælles levede erfaringer, og hvor mindst en af parterne har opbygget erfaringskompetence. I peerstøtte er kompetence via egne levede erfaringer omdrejningspunktet. Derudover kan støttens form og indhold variere.

Definition

Peerstøtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer, der har fælles levede erfaringer, og hvor mindst en af parterne har opbygget erfaringskompetence. I peerstøtte er kompetence via egne levede erfaringer omdrejningspunktet. Derudover kan støttens form og indhold variere.

Virksomme mekanismer

Virksomme mekanismer bag peerstøtte er bl.a. en ligeværdig relation, håb og motivation samt brobygning til det øvrige hjælpesystem.
Viser 1-10 af 1153. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 116